Právní oznámení

Všeobecné podmínky použití webových stránek STOMIX, spol. s r.o.


1. Úvod

Webové stránky společnosti STOMIX, spol. s r.o. (dále jen „STOMIX“) jsou pro účely těchto podmínek pojem, který zahrnuje všechny webové stránky na adrese www.stomix.cz.

Nové pravidla o zpracování osobních údajů platná od 25. května 2018 dle GDPR (evropská směrnice) najdete na

.

2. Obsah webových stránek

Veškerý obsah webových stránek STOMIX má pouze informativní povahu a slouží především informování. STOMIX se zavazuje učinit vše, co bude v jeho silách, aby byly údaje na webových stránkách pravdivé, bezpečné a kvalitní. Neodpovídá ale za případné chyby přepisu, prodlení a nedostatky při aktualizaci údajů. Návštěvník těchto webových dále bere na vědomí, že tyto stránky nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení STOMIX, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Ochrana autorských práv

Tyto webové stránky jsou výlučným vlastnictvím STOMIX. Je zakázáno jakékoliv zneužití obrázků, textů a dalších údajů, které jsou součástí webových stránek STOMIX. Je zakázáno jakékoliv kopírování, distribuce nebo jiné použití výše uvedených údajů bez předchozího vědomí a souhlasu STOMIX.

4. Ochrana osobních údajů

Při první návštěvě webových stránek STOMIX se na váš počítač uloží soubor „cookie“, který můžete sami odstranit nebo příslušným nastavením zabránit jeho uložení. Soubory cookie jsou malé textové informace, které pečují o lepší komunikaci s našimi webovými stránkami a pomocí kterých se například webové stránky řídí vaším osobním nastavením. Prostřednictvím souborů cookie nemůžeme získat přístup k vašim osobním údajům nebo k údajům na vašem počítači, kromě těch, které jsou veřejně přístupné (typ vyhledavače, operačního systému a další). Údaje, které zadáte na webových stránkách STOMIX, jsou nám zaslány prostřednictvím Internetu v nechráněné elektronické podobě, proto se mohou dostat k dispozici také třetím osobám. Pro ochranu vaší totožnosti a osobních údajů nepište osobní údaje, které si nepřejete zveřejnit!

5. Vnější propojení

Webové stránky STOMIX obsahují propojení na jiné webové stránky, které nejsou spravovány společností STOMIX. Nad obsahem těchto webových stránek nevykonáváme žádnou kontrolu ani nezodpovídáme za jejich obsah.

6. Změna podmínek

STOMIX si vyhrazuje právo změny těchto všeobecných podmínek bez předchozího upozornění. Změny začnou platit okamžikem zveřejnění. Z těchto důvodů si před každou návštěvou webových stránek STOMIX pozorně přečtěte všeobecné podmínky jejich použití.

7. Právní a soudní příslušnost

Výklad a všechny právní otázky související s použitím údajů zveřejněných na webových stránkách STOMIX se řídí výlučně českým právem. K řešení požadavků a sporů souvisejících s použitím výše uvedených údajů je příslušný soud v České republice.

8. Závěr

Vstupem na webové stránky STOMIX potvrzujete, že jste seznámeni a souhlasíte se všemi výše uvedenými podmínkami. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, okamžitě tyto stránky zavřete.

Kontaktní Informace

Výrobní závod Skorošice

Tel.:  +420 584 484 111
Fax:  +420 584 484 112