Bytové a panelové domy

V posledních letech dochází k nebývalému nárůstu objemu oprav a modernizace panelových domů. To přináší jak zlepšení kvality bydlení a kultury prostředí sídlišť, tak i prokazatelné úspory energie na vytápění. Požadavek na tepelnou ochranu budov se přitom stále důrazněji přidává k požadavkům stability a bezpečnosti stavby.

ZATEPLENÍ – ZÁKLAD REVITALIZACE

Snížení tepelných ztrát (respektive pokles spotřeby tepla na vytápění) patří mezi nejhmatatelnější přínosy oprav panelových domů.Tepelně izolační vlastnosti vnějších stěn jsou u převažujícího objemu bytových domů z pohledu současných technických norem nedostatečné. Obecně se tepelné ztráty u nezatepleného zdiva pohybují okolo 30 – 40 %. Vnější zateplení domu přitom nejen snižuje náklady na vytápění, ale přináší i řadu dalších výhod.


PŘÍNOSY ZATEPLENÍ

  • Výrazná úspora nákladů na vytápění
  • Nižší nároky na zdroje vytápění
  • Posunutí bodu mrazu ze zdiva do izolační vrstvy a tím zamezení porušení zdiva mrazem
  • Prodloužení životnosti celé konstrukce
  • Zlepšení akumulace zdiva
  • Eliminace kondenzace vodní páry v konstrukci a na jejím povrchu, následkem toho omezení výskytu plísní
  • Lepší ochrana před horkem při vysokých letních teplotách
  • Nový vzhled budovy (součástí zateplení je samozřejmě i konečná povrchová úprava)
  • Zhodnocení domu


Skladba a výběr zateplovacího systému

Výběr správného zateplovacího systému není jednoduchou záležitostí. Součástí naší nabídky je proto bezplatné poradenství a návrh zateplení na míru. Pokud chceme, aby zateplovací systém plnil perfektně svou izolační i estetickou funkci, musíme vsadit na systém vzájemně sladěných prvků. Správná skladba a výběr vhodného systému jsou prvním předpokladem kvalitního zateplení a dosažení dlouhodobé životnosti.

Silnou stránkou našich zateplovacích systémů je jejich značná variabilita, která umožňuje „ušít“ systém na míru podle druhu stavby, požadavku investora a místních podmínek. Nabízíme zateplovací systémy s izolantem z polystyrenu či minerální vlny, s širokou možností volby finální povrchové úpravy.


PROVEDENÍ ZATEPLENÍ

Pozornost je potřeba věnovat nejen výběru zateplovacího systému, ale i vlastní realizaci. I ten nejlepší zateplovací systém, pokud je aplikován s nedostatečnou profesionalitou, může ve velmi krátké době přestat dobře plnit svou funkci. Neodborná realizace představuje jeden z největších problémů při zateplování. Proto provádíme i zaškolování realizačních firem a napomáháme nejen při výběru, ale i realizaci zateplení.

Ještě váháte? Napište nám ...

Pokud potřebujete další informace nebo si nás chcete vyzkoušet, tak nám pošlete dotaz a naši obchodníci Vás budou kontaktovat.

STX.THERM SANA

Jedinečné certifikované řešení pro zateplení na problémových podkladech, zdvojení zateplení a sanaci uvolněných zateplovacích systémů.

STX.THERM COMBI

Nové ekonomické řešení pro zateplení bytových domů a také pro zdvojení zateplení.