Politika integrovaného systému řízení managementu kvality a environmentu

TQM

STOMIX, spol. s r. o., je dodavatelem materiálů pro dokončovací práce ve stavebnictví. Vyrábí a dodává vnější kontaktní tepelně izolační systémy, omítkoviny, fasádní a interiérové barvy, materiály pro sanaci a ochranu betonu, lepicí a stěrkové hmoty, penetrační laky a základní barvy.


Zajištění vysoké úrovně kvality, ochrany životního prostředí a efektivního využívání energií při výrobě, prodeji a zpracování našich výrobků pokládáme za prioritní pro dosažení úspěšnosti a prosperity naší společnosti a zvyšování konkurenceschopnosti na tuzemském a zahraničním trhu.


Naším cílem je přispět ke snaze o zachování přirozeného životního prostředí, zásob obnovitelných zdrojů pro příští generace, úspěšné a dlouhodobé uplatnění našeho sortimentu výrobků u zákazníka a to s nejvyššími nároky na jejich technické, uživatelské parametry a také na technický, obchodně technický a zákaznický servis při prodeji. Měřítkem posuzování nároků zákazníků by měl být standard na trzích Evropské Unie.


Management STOMIX, spol. s r. o., se rozhodl v zájmu zvyšování a zlepšování úrovně řízení managementu integrovaného systému vyhlásit v souladu se strategickými záměry a cíli společnosti tuto politiku v následujících oblastech.

Oblasti IMS STOMIX 2015

Prohlášení politiky integrovaného systému

Definice základních principů, které vedou k zajištění úrovně vysoké kvality, ochrany životního prostředí a efektivního využívání energií.

Certifikát ISO 9001 a ISO 14001

Kvalita je v moderní průmyslové výrobě chápána jako schopnost výrobce zajistit, aby výrobní proces probíhal podle přesně zdokumentovaných postupů, jejich dodržováni bylo účinně kontrolováno a také bylo zaručeno, že kvalita výrobků je stálá. Systém řízení jakosti byl v naší společnosti zaveden v roce 1999. Pravidelnými audity prokazujeme kvalitu výroby dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2016 a také požadavků dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 a na jeho základě nám byl udělen certifikát.