Správný výběr odstínů

Možná si to ani příliš neuvědomujeme, ale jsou to právě barvy, které často ovlivní naše nálady a vnímání prostředí. Paleta barev v našich barevnicích byla seskupena zvláštním způsobem tak, aby usnadňoval jejich výběr pro dosažení harmonických barevných kombinací.

Rádi bychom vás však také upozornili na několik skutečností, které s výběrem barvy souvisejí a na něž by se měl brát ohled. Při respektování právě těchto upozornění totiž docílíte toho, že výsledný odstín bude skutečně takový, jak jste si představovali.

Postupy výběru barev

  • Rádi bychom vás upozornili na několik skutečností, které souvisejí s výběrem barvy. Jejich respektováním docílíte, že výsledný odstín bude skutečně takový, jak jste si představovali. Uvědomte si, že výslední dojem je ovlivněn také barvou střechy, okenních rámů, okapů, zábradlí a bezprostředním okolím stavby – vegetace, okolní zástavba.
  • Upozorňujeme, že barevný odstín se po aplikaci vlivem zrnitosti omítky jeví tmavší než na hladké ploše nebo ve vzorkovnici.
  • Tmavé barvy způsobují přehřívání fasád a mají nepříznivý vliv na tepelnou pohodu v interiéru.
  • Teplé odstíny žluté barvy přitahují hmyz.


Několik praktických rad

Volte nižší počet barev – obvykle postačují 2 až 3. Využijte skutečnost, že plochy stejné barvy osvětlené pod různými úhly nepůsobí stejně (naopak sousedící mimoběžné plochy podobných odstínů se můžou jevit stejnobarevné).

Pro obytné stavby vybírejte jemně laděné kombinace světlejších barev. Pro velké plochy volte světlé odstíny aby působili elegantně, lehce a vzdušně.

Tmavé odstíny používejte jenom ke zvýraznění architektonických detailů jako sokle, ostění, římsy apod. Velké plochy tmavých barev působí těžkopádně, až depresivně.

Použití sytých odstínů ma opodstatnění u komerčních objektů - hypermarketů, benzinových čerpadel nebo průmyslových objektů.


Uplatněním jednoduchých zásad snadno najdete skupiny barev, které spolu ladí. Následující postupy vám umožní najít delikátní a nevtíravé kombinace barev, nebo výrazný,

avšak stále harmonický barevný kontrast pro zvýraznění architektonických detailů, jako například ostění nebo římsy.

Všechny barvy v jedné radiální linii - na jednom listu vzorkovnice - mají stejný barevný odstín, avšak různou saturaci (nasycení). Nasycení se zvyšuje směrem ven od středu barevnice (na listu vzorkovnice směrem nahoru).

Skupina barvev, která vznikne ze stejného barevného odstínu postupným zvyšováním množství bílé barvy (snižování saturace) jsou je harmonická.


Odstíny jedné barvy

Harmonická skupina barvev vznikne ze stejného barevného odstínu postupným zvyšováním množství bílé barvy (snižování saturace).


Odstíny různých barev spektra se stejnou sytostí

Harmonickou skupinu barvev vytvoříte také ze sousedních barevných odstínů stejné saturace. Tento postup lze aplikovat s libovolným pravidelným intervalem mezi jednotlivými odstíny – od skupiny podobných odstínů až po průřez duhou.


Odstíny různých barev spektra s měnící se sytostí

Kombinací dvou předcházejících postupů docílíte dalších harmonických skupin. Budete vybírat sousední barevné odstíny s klesající nebo stoupající saturací, také v libovolných, ale pravidelných intervalech v obou směrech.


Upozornění

Všechny odstíny našich hmot (vodou ředitelné barvy GAMADEKOR, omítkoviny BETADEKOR) jsou kontrolovány a korigovány. Přesto jsou nevyhnutelné drobné barevné odchylky mezi jednotlivými výrobními šaržemi. Při vlastním provádění existují další faktory, které mohou ovlivnit výsledný barevný tón omítky nebo nátěru.

  • Jsou to zejména nasákavost, kvalita a struktura podkladu, výsledná struktura povrchu, technologie a podmínky při provádění, vysychání a vytvrzování hmot.
  • Pro dosažení jednotnosti, stejnoměrnosti a barevné shody povrchových úprav je proto nezbytné dodržení technologických pokynů a předpisů pro jejich provádění.
  • Hmoty jsou formulovány s použitím pigmentů a pojiv, zaručující vysokou barevnou stálost. V oblastech s vyšším výskytem tuhých emisí je vhodné použít silikonových materiálů s výrazně zlepšenou samočistící schopností.
  • U plněných barev a omítek s hrubou strukturou nebo texturou povrchu je nutno počítat se subjektivním ztmavnutím odstínu účinkem působení světla a stínu.l Při navrhování povrchů zateplovacích systémů je nutno počítat s případným barevným omezením ·

Vstup do VIZUALIZACE

color studio

Projekty, které jsme pro Vás připravili je možné dále upravovat dle Vašich požadavků na kompozici barevných odstínů či povrchových struktur.

Barevné odstíny AutoCAD

Barevné odstíny společnosti STOMIX pro program AutoCAD. Stačí pouze nahrát Knihovnu barev do programu.

Přehled odstínů STOMIX

V tomto dokumentu najdete rozdělení odstínů STOMIX s uvedením koeficientu odrazivosti a cenového indexu.

Odstíny STOMIX ve formátu RGB

Malý program převádějící barevné odstíny vzorkovnice STOMIX do palety RGB (bez nutnosti instalace).