Obkladové pásky BRICK FLEXY

Obklady BRICK FLEXY

Charakteristika systému

Zajímavou možnost povrchové úpravy budovy představují obkladové pásky systému BRICK FLEXY, které lze aplikovat na zateplovací systém i na nezateplený povrch. Jedná se o tenký a ohebný obklad, který vzhledem imituje cihlu. Díky své pružnosti a lehkosti obklad nepraská, nezatěžuje stavební konstrukci a jeho aplikace je neuvěřitelně snadná. K úpravě obkladových pásků do potřebného formátu stačí nůžky. Disperzní lepicí hmota ALFAFIX BS se používá na lepení obkladových pásků. Spáry mezi páskami snadno dokončíte vyhlazením vytlačeného lepidla mokrým štětcem. Obklady BRICK FLEXY dodáváme ve dvou povrchových úpravách – rustikální, nebo jako imitace staré cihly. Množství barevných odstínů a jejich vzájemné kombinace umožňují velkou variabilitu konečné podoby fasády. Obkladové pásky BRICK FLEXY jsou vhodné zejména jako trvanlivý obklad soklu nebo pro zvýraznění některých částí domu. Zajímavé efekty lze s jejich pomocí vytvořit také v interiéru.


Podklad:

Podklad musí být pevný a soudržný, očištěný od prachu, mastnoty a všech nečistot, které by mohly snížit přilnavost obkladu k podkladu. Vhodné jsou kvalitní, vyzrálé (nejméně 28 dnů) vápenocementové, cementové, polymercementové omítky a tmely, beton, bezespáré základní vrstvy ETICS rady STX.THERM (vyzrálé, minimálně však 24 hodin), sádrokartonové desky a upravené povrchy dřevotřískových (pouze interiér), cementotřískových a cementovláknitých desek. Objemově nestabilní podklady se musejí nejprve opatřit vrstvou ze stěrkové hmoty (ALFAFIX S1, S11) a skleněné síťoviny. Podklady, u nichž se předpokládá nárůst vlhkosti, musejí být mrazuvzdorné. Poškozená, nesoudržná místa je nutno odstranit a vyspravit, vyhladit případně přebrousit. Rovněž je nutno odstranit oškrábáním předchozí vápenné nebo klihové nátěry. Podklady musejí být rovné s rovnoměrnou a přirozenou strukturou povrchu, se zapravenými hranami. Podklady s nevyhovující rovinností musejí být vyspraveny, vyrovnány, případně vyhlazeny. Soudržné, vyspravené a vyhlazené podklady se napouštějí vodnými roztoky podkladních nátěrů, případně mezinátěrem HC-4. Na savé a velmi savé podklady a základní vrstvu ETICS řady STX.THERM doporučujeme použít podnátěr EH.


Doporučený postup:

1. Na rovný, suchý a soudržný podklad naneseme podnátěr nebo mezinátěr. Od vrcholu zdi nakreslíme dvě vodorovné linky vypočtené dle vzorce: 4× šířka obkladu + 3× mezera 10–12 mm. Vzdálenost pásků závisí od jejich šířky a zvolené spáry.

2. Na zaschlý podnátěr nanášíme zubovou stěrkou (4×4 mm) dobře rozmíchaný lepící tmel ALFAFIX BS.

3. Lepení začínáme vždy rohovými pásky (360 mm). Ty po nahřátí horkovzdušnou pistolí se dají snadno ohýbat, bez popraskání.

4. Pokračujeme v lepení průběžných pásků (240 mm) při dodržení spáry 10–13 mm mezi řadami.

5. Ještě před zavadnutím lepidla musí pomocník obkladače začistit spáry pomocí štětce. Je třeba dbát opatrnosti, aby se přebytečný tmel nedostal na obklad!

6. Doplňkové obkladové pásky BRICK FLEXY – (atypické kusy) si za pomocí nůžek můžeme vyrobit ihned na stavbě sami!

7. Případné prasklinky na rozích zaplňte speciální hmotou pro opravy, která je dodávaná v odstínu obkladu.

Technická dokumentace

Pokyny pro aplikaci obkladových pásku BRICK FLEXY

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě BRICK FLEXY