ALFAFIX S101

Suchá lepicí a stěrková hmota. Používá se k vytváření pružné základní vrstvy vybraných ETICS řady STX.THERM a lepení izolačních deskových materiálů (kromě určeného použití lze uplatnit i pro lepení stropních kazet, štukatérských profi lů na běžné podklady v exteriéru a interiéru a pro vytváření pružné základní vrstvy omítkových systémů).


Přednosti:

• lepicí a stěrková hmota tepelně izolačních kontaktních systémů

• široké použití v interiéru a exteriéru

• vysoká adheze k vybraným druhům hmot

• vytvrzená hmota zajišťuje mrazuvzdorné slepení

• v kombinaci se skleněnou síťovinou vytváří omezeně pružnou bezesparou vrstvu


Podklad:

Lepit lze na běžné podklady (soudržná pevná omítka, beton, plynosilikát, pěnobeton, pálené zdicí materiály). Lepení nelze provádět na vápenné ani klihové nátěry. Tuto nepevnou vrstvu je třeba před aplikací odstranit oškrábáním nebo obroušením. Při lepení na netuhé a objemově nestabilní podklady, zvláště v prostorách exponovaných podstatným změnám vlhkosti a teplot, je nutno odpovídající přípravu podkladů a technologii lepení stanovit dle konkrétních podmínek konzultací s výrobcem. Savé podklady napouštíme penetračním roztokem. U podkladů zvláště savých nebo podkladů upravených předchozím oškrábáním vápenných či klihových nátěrů se musí provést dvojnásobná penetrace. Pro napouštění podkladů se používají podnátěry NL, EH, případně mezinátěr HC-4. Při úpravě povrchů izolačních deskových materiálů pro nanesení bezesparé základní vrstvy pod fi nální omítku se provede vyrovnání podkladů přebroušením. Lehčené nesavé podklady – EPS, přebroušený polyuretan nebo extrudovaný polystyrén – není nutno napouštět.


Barevnost: vyrábí se v šedé a bílé barvě

Balení: pytel 25 kg

Spotřeba: cca 2,7–5,0 kg / m², závisí na použití, způsobu lepení a rovinnosti podkladu

Vydatnost: cca 6,5 m² / pytel (25 kg), závisí na použití, způsobu lepení a rovinnosti podkladu

Ředění: 4,75 – 5,75 l vody na 25 kg suché hmoty


Víte, že …

Spojení lepicí a stěrkové hmoty má vliv na celkou ekonomiku zateplení. Proto, aby nevznikali na stavbě přebytky různých hmot se speciálním užitím, doporučujeme toto kombinované řešení.

 

Šedá Zpracovatelnost 90 min Přísady Skladování 12 měsíců Déšť a vítr Teploty Skladování teplota Slunce Mráz Hladítko zub Hladítko Interiér/Exterier Dokumentace Mix tools Lžíce Míchání 2-10 min

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě/vlastnostech