GAMADEKOR FS1

Organická vodou ředitelná barva se zvýšeným obsahem plniv. Vytváří povlak s proměnlivou tloušťkou se strukturou froté pletenin, resp. strukturou stříkané jemnozrnné omítky. Slouží ke konečné povrchové úpravě omítek v exteriéru a interiéru, sádrokartonových a vláknocementových desek a polymercementových stěrek.


Přednosti:

• vytváří froté strukturu, resp. strukturu stříkané omítky (obsahuje zrno)

• vodou ředitelná organická

• vytváří otěruvzdorný povlak


Podklad:

Podklad musí být pevný, soudržný, čistý, bez prachu a mastnoty; může být vlhký, ale nesmí být mokrý. Omítky a beton musejí být kvalitní a vyzrálé (min. 28 dnů). Poškozená místa je nutno odstranit a vyspravit, vyhladit a případně přebrousit. Rovněž je nutno odstranit oškrábáním předchozí vápenné nebo klihové nátěry. Podklady, u nichž se předpokládá nárůst vlhkosti, musejí být mrazuvzdorné. Soudržné, vyspravené a vyhlazené podklady se v exteriéru napouštějí vodným roztokem podnátěrem EH. Běžné podklady v interiéru se napouštějí vodným roztokem podnátěrem NL (jedná-li se však o savé, exponované podklady a podklady obsahujícírozpustné látky, napouštějí se i tyto vodným roztokem podnátěrem EH). U hladkých a nesavých podkladů se místo napuštění provádí adhezívní mezinátěr HC-4 v odpovídajícím odstínu.


Barevnost: vyrábí se v barevné škále redukované o odstíny skupiny b

Balení: kbelík 24, 14 a 5 kg

Spotřeba: cca 1,2–1,8 kg / m²(2 vrstvy)

Vydatnost: cca 17,9 m² / kbelík (25 kg) – 2 vrstvy

Ředení: barva se nanáší v konzistenci dodané výrobcem, případně se ředí, a to přidáním max. 5 % pitné vody


Víte, že …

Nadčasový a elegantní design v interiéru je možné vytvořit pomocí ploch s různou strukturou a raději volit harmonické barevné odstíny (tón v tónu). Vždy doporučujeme používat vhodné maskovací pásky a zakrývací folie.

 

Přísady Skladování teplota - vědra Skladovatelnost 12 měsíců - vědra Déšť a vítr Teploty 5-30 Slunce Mráz Váleček Nástřik Interiér/Exterier redukovana škála - b

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě/vlastnostech