ALFAFIX S11

Suchá lepicí a stěrková hmota s vysokou pružností. Používá se k lepení izolačních deskových materiálů vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů řady STX.THERM, dále k lepení stropních kazet, prefabrikovaných štukatérských profilů v interiéru a exteriéru.


Přednosti:

• lepicí a stěrková hmota tepelně izolačních kontaktních systémů řady STX.THERM

• široké použití v interiéru a exteriéru

• vysoká adheze k vybraným druhům hmot

• vytvrzená hmota zajišťuje mrazuvzdorné slepení

• spoj vykazuje zvýšenou odolnost vůči působení povětrnostních vlivů

• v kombinaci se skleněnou síťovinou vytváří vysoce pružnou bezesparou vrstvu


Podklad:

Lepit lze na běžné podklady (soudržná pevná omítka, beton, plynosilikát, pěnobeton, pálené zdicí materiály). Lepení nelze provádět na vápenné ani klihové nátěry. Tuto nepevnou vrstvu je třeba před aplikací odstranit oškrábáním nebo obroušením. Při lepení na netuhé a objemově nestabilní podklady, zvláště v prostorách exponovaných podstatným změnám vlhkosti a teplot, je nutno odpovídající přípravu podkladů a technologii lepení stanovit dle konkrétních podmínek konzultací s výrobcem. Savé podklady napouštíme penetračním roztokem. U podkladů zvláště savých nebo podkladů upravených předchozím oškrábáním vápenných či klihových nátěrů se musí provést dvojnásobná penetrace. Pro napouštění podkladů se používají podnátěry NL, EH, případně mezinátěr HC-4. Při úpravě povrchů izolačních deskových materiálů pro nanesení bezesparé základní vrstvy pod finální omítku se provede vyrovnání podkladů přebroušením. Lehčené nesavé podklady – EPS, přebroušený polyuretan nebo extrudovaný polystyrén – není nutno napouštět.


Barevnost: vyrábí se v šedé barvě

Balení: pytel 25 kg

Spotřeba: cca 2,7–5,0 kg / m², závisí na použití, způsobu lepení a rovinnosti podkladu

Vydatnost: cca 6,5 m² / pytel (25 kg), závisí na použití, způsobu lepení a rovinnosti podkladu

Ředění: 4,50 – 5,25 l vody na 25 kg suché hmoty

 

Šedá Zpracovatelnost 90 min Přísady Skladování 12 měsíců Déšť a vítr Teploty 5-30 Skladování teplota Slunce Mráz Hladítko zub Hladítko Interiér/Exterier Dokumentace Mix tools Lžíce Míchání 2-10 min

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě/vlastnostech