BETAFORM S05

Suchá maltová směs určená pro sanaci a ochranu betonu. Používá se jako vysprávková maltová směs. Je určena pro lokální a souvislé vysprávky a reprofilaci s tloušťkou vrstvy 4 až 15 mm.


Přednosti:

• lokální a souvislé vysprávky a reprofi lace s vrstvou 4–15 mm

• určená pro sanaci a ochranu betonu


Podklad:

Nanáší se na běžné podklady – pevné, cementové, polymercementové nebo vápenocementové omítky, beton nebo železobeton (vyrobené z portlandského nebo struskoportlandského cementu), betonářskou výztuž opatřenou antikorozním nátěrem. Použití na podklady z jiných typů cementu a z lehčeného betonu doporučujeme vždy konzultovat s výrobcem. Nesoudržné, nepevné, mechanicky nebo chemicky narušené podklady (nebo jejich části), které mohou způsobit zejména snížení adheze následně prováděných vrstev materiálů, musejí být vhodným způsobem odstraněny (oškrábány, obroušeny, otlučeny nebo otryskány). V případě, že je třeba mechanickou pevnost podkladu a adhezi následně prováděných vrstev zvýšit, napouštíme podklady penetračním roztokem. Pro napouštění se používá podnátěr EH, případně se provede jednonásobný nátěr BETAFORM S01. Ocelová výztuž v podkladech (zbavená koroze, opatřená antikorozním nátěrem) se opatřuje dvojnásobným nátěrem BETAFORM S01, případně mezinátěrem HC-4 (nová výztuž – odkujená, očištěná a odmaštěná, opatřená antikorozním nátěrem).


Barevnost: vyrábí se v šedé barvě

Balení: pytel 25 kg

Spotřeba: cca 1,95 kg / m² (spotřeba na 1 mm tloušťky)

Vydatnost: cca 12,8 m² / pytel (25 kg) (spotřeba na 1 mm tloušťky)

Ředění: 4,25 – 5,00 l vody na 25 kg suché směsi


Víte, že …

Tato hmota je vhodná pro vysprávku betonových podkladů nejen v podlahách a stěnách, ale také pro podhledy.

 

Šedá Zpracovatelnost 90 min Přísady Déšť a vítr Teploty 5-30 Skladování teplota Skladovatelnost 6 měsíců Slunce Mráz Nástřik Hladítko Podlaha Interiér/Exterier Dokumentace Mix tools Míchání 2-10 min

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě/vlastnostech