ALFADEKOR G

Vodou ředitelná organická mozaiková dekorativní omítkovina s velikostí zrna max.1,8 mm. Používá se jako konečná povrchová úprava svislých stavebních konstrukcí v interiéru a exteriéru (soklové zdivo, podezdívky, balkonové zdivo, pilíře, fasády a stěny). Vytvrzená omítka vytvoří pružnou, otěruvzdornou a pro vodní páry propustnou vrstvu s nízkou náchylností k tvorbě solí na povrchu. Zároveň však zabraňuje pronikání vody do konstrukce. Omítkovina je odolná vůči působení povětrnostních vlivů a UV záření.


Přednosti:

• hrubá struktura – velikost zrna max. 1,8 mm

• 41 zajímavých barevných vzorů

• odolná vůči UV záření

• vytváří pružnou otěruvzdornou vrstvu

• vodou omyvatelná


Podklad:

Podklady musejí být suché, pevné a soudržné, očištěné od prachu, mastných skvrn a všech nečistot, které by mohly snížit přilnavost k podkladu. Vhodnými podklady jsou kvalitní, vyzrálé (nejméně 28 dnů) a soudržné omítky a stěrky vápenocementové, cementové, polymercementové, beton. Lze použít i vhodně upravené povrchy pěnového polystyrénu, polyuretanu, izolačních omítek, dřevotřískových, cementotřískových a cementovláknitých desek. U těchto podkladu je nutno technologii provádění konzultovat s výrobcem. Hmotu nelze nanášet na předchozí vápenné či klihové nátěry. Nesoudržná, poškozená místa omítek a povrchu je nutno odstranit a vyspravit. Objemově nestabilní podklady, izolační materiály a omítky je nutno nejdříve opatřit vrstvou z vhodně zvolené stěrkové hmoty a skleněné síťoviny. Podklady, u nichž lze předpokládat nárůst vlhkosti v zimním období, musejí být mrazuvzdorné. Při provádění částí fasád exponovaných zvýšené vlhkosti (sokly, římsy, členité fasády) se doporučuje provést posouzení stavu podkladu a pečlivá a důkladná příprava podkladu. Konstrukční řešení a kvalitu provedení detailu styku s izolací proti vodě, prostupu a styku konstrukcí je nutno řešit tak, aby byl vyloučen prostup vody do konstrukce přes výše uvedené detaily. Veškerépodklady v interiéru i exteriéru se před nanášením ALFADEKORu upravují mezinátěrem HC-4. Doporučujeme použít mezinátěr HC-4 v odstínu převládajícího zrna omítkoviny ALFADEKOR.


Barevnost: vyrábí se ve 41 barevných odstínech

Balení: kbelík 25 a 15 kg

Zrnitost: od 1,2 do 1,8 mm

Spotřeba: cca 5,5–6,0 kg / m²

Vydatnost: cca 4,4 m² / kbelík (25 kg) dle zrnitosti

Ředění: hmotu lze ředit maximálně 2 % vody


Víte, že …

Je to dlouhodobě nejprodávanější výrobek pro řešení soklových částí domu.

 

Přísady Skladování teplota - vědra Skladovatelnost 12 měsíců - vědra Déšť a vítr Teploty Slunce Mráz Hladítko Interiér/Exterier 41odstínů

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě/vlastnostech