BETADEKOR VD

Vodou ředitelné silikátové tenkovrstvé rustikální omítkoviny s rýhovanou (VD) strukturou. Jsou vhodné zejména pro konečnou povrchovou úpravu vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů řady STX.THERM.


Přednosti:

• vytváří silnou vazbu s minerálními podklady

• vysoká paropropustnost

• nízká smáčivost, várazná samočisticí schopnost

• dlouhodobá odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření

• přísady proti řasám, houbám a plísním

• omyvatelné vodou


Podklad:

Podklad musí být pevný a soudržný, očištěný od prachu, mastných skvrn a všech nečistot, které by mohly snížit přilnavost omítky k podkladu. Podklad musí být rovný s rovnoměrnou a přirozenou strukturou povrchu, se zapravenými hranami. Podklady s nevyhovující rovinností musejí být vyspraveny, vyrovnány, případně vyhlazeny. Před nanášením konečné povrchové úpravy se podklad ošetří vodou ředitelným mezinátěrem.


Barevnost:

vyrábí se v barevné škále redukované o odstíny skupiny a, b


Balení: kbelík 25 a 15 kg

Zrnitost: velikost zrna (mm) 2,0; 2,5; 3,0

Spotřeba: cca 2,4–4,0 kg / m² dle zrnitosti

Vydatnost: cca 7,8 m² / kbelík (25 kg) dle zrnitosti

Ředění: hmota se dodává v pastové konzistenci a lze ji ředit max. 2 % vody


Víte, že …

Tato omítka díky svým fyzikálně technickým vlastnostem je předurčena pro zateplovací systémy s izolatem z minerální vlny, protože vytváří velmi dobrou difúzní prostupnost pro vodní páry z interiéru.

 

Hladítko PVC Přísady Skladování teplota - vědra Skladovatelnost 12 měsíců - vědra Déšť a vítr Teploty 5-30 Slunce Mráz Nástřik Hladítko Interiér/Exterier redukovana škála - a,b

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě/vlastnostech