BETAFIX SF

Suchá (fl exibilní) lepicí hmota pro obkladové prvky (keramické, z přírodního kamene apod.) – značení C2TE dle EN 12004. Používá se k lepení na běžné podklady (soklové zdivo, podezdívky, podlahy, balkonové zdivo, pilíře, fasády, stěny a k lepení S-BOARD desek) v exteriéru a interiéru. Flexibilní a využitelná i na méně stabilní podklady. Vyznačuje se zvýšenou adhezí k lepeným hmotám. Vytvrzená hmota zajišťuje mrazuvzdorné slepení.


Přednosti:

• flexibilní

• vhodná pro velký formát dlaždic

• vhodná i pro vytápěné podlahy

• použitelná na méně stabilní podklady

• vysoká přilnavost k lepeným hmotám

• mrazuvzdorné slepení

• doba použitelnosti namíchané směsi v kbelíku 3–4,5 hod dle klimatických podmínek


Podklad:

Lepit lze na běžné podklady (beton, cementový potěr, soudržná pevná omítka, pórobeton). Lepení nelze provádět na vápenné ani klihové nátěry. Tuto nepevnou vrstvu je třeba před aplikací odstranit oškrábáním nebo obroušením. Při lepení na netuhé a objemově nestabilní podklady (vláknocement, dřevotříska, dřevovláknité desky, lamináty apod.), zvláště v prostorách exponovaných změnám vlhkosti a teplot, je nutno odpovídající přípravu podkladů a technologii lepení stanovit dle konkrétních podmínek konzultací s výrobcem. Savé podklady se napouštějí podnátěrem. U podkladů zvláště savých nebo podkladů upravených předchozím oškrábáním vápenných či klihových nátěrů se musí provést vícenásobná penetrace. Pro napouštění podkladů se používá nejčastěji podnátěry EH, NL, případně mezinátěry HC-4 či HC-5.


Barevnost: vyrábí se v šedé barvě

Balení: pytel 25 kg

Spotřeba: cca 1,5–3,5 kg / m² dle typu a rovinnosti podkladu

Vydatnost: cca 10 m² / pytel (25 kg) dle typu a rovinnosti podkladu

Ředění: 6,00 – 7,00 l vody na 25 kg suché hmoty

 

Šedá Zpracovatelnost 30 min Déšť a vítr Teploty 5-30 Skladování teplota Skladovatelnost 6 měsíců Slunce Mráz Hladítko zub Podlaha Interiér/Exterier Míchání 2-10 min

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě/vlastnostech