BETADEKOR SIF

Špičková kvalita na evropském trhu doložena parametry paropropustnosti a nasákavosti. Vodou ředitelné silikonově pryskyřičné tenkovrstvé rustikální omítkoviny s roztíranou (SIF) strukturou. Slouží pro konečnou povrchovou úpravu vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů řady STX.THERM, stěn v exteriéru a interiéru.


Přednosti:

• zvýšený obsah silikonové pryskyřice

• nízká smáčivost s výrazným odperlovacím efektem

• vysoká paropropustnost sd = 0,1 m

• vysoký stupeň odolnosti vůči usazování prachu

• dlouhodobá odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření

• přísady proti řasám, houbám a plísním

• omyvatelné vodou

• vysoká samočistící schopnost povrchu

• nízká nasákavost w = 0,09 kg.m−2.h−0,5


Podklad:

Podklad musí být pevný a soudržný, očištěný od prachu, mastných skvrn a všech nečistot, které by mohly snížit přilnavost omítky k podkladu. Vhodné jsou kvalitní, vyzrálé (nejméně 28 dnů) vápenocementové, cementové, polymercementové omítky a tmely, beton, bezespáré základní vrstvy ETICS řady STX.THERM (vyzrálé, minimálně však 48 hodin), sádrokartonové desky a upravené povrchy dřevotřískových (pouze interiér), cementotřískových a cementovláknitých desek. Objemově nestabilní podklady je nejprve nutno opatřit vrstvou ze stěrkové hmoty a skleněné síťoviny. Podklady musejí být rovné s rovnoměrnou a přirozenou strukturou povrchu, se zapravenými hranami. Ty podklady, u nichž lze předpokládat nárůst vlhkosti v zimním období, musejí být mrazuvzdorné. Nepevná, nesoudržná a znečištěná místa podkladu musejí být mechanicky odstraněna, vyspravena. Rovněž je nutno odstranit oškrábáním původní vápenné nebo klihové nátěry. Podklady s nevyhovující rovinností musejí být vyspraveny, vyrovnány, případně vyhlazeny. Nedoporučuje se provádění na podklady z vápenocementových omítek s převažujícím vápencovým nebo karbonátovým plnivem. Před nanášením konečné povrchové úpravy se podklad ošetří vodou ředitelným mezinátěrem.


Barevnost: vyrábí se v barevné škále redukované o odstíny skupiny a, b

Balení: kbelík 25 a 15 kg

Zrnitost: velikost zrna (mm) 1,5 - 2,0 – 3,0

Spotřeba: cca 2,4–4,0 kg / m² dle zrnitosti

Vydatnost: cca 7,8 m² / kbelík (25 kg) dle zrnitosti

Ředění: hmota se dodává v pastové konzistenci a lze ji ředit max. 2 % vody


Víte, že …

Nejkvalitnější surovinou pro silikonové omítky je silikonová pryskyřice, která na jedné straně omezuje použití organických pigmentů (syté barevné odstíny), ale na straně druhé díky vytvořenému elektrostatickému náboji zajišťuje dlouhodobou "samočistící" schopnost. Proto ho doporučujeme do prostředí se zvýšeným znečištěním a exhalacemi.

 

Hladítko PVC Přísady Skladování teplota - vědra Skladovatelnost 12 měsíců - vědra Déšť a vítr Teploty 5-30 Slunce Mráz Nástřik Hladítko Interiér/Exterier redukovana škála - a,b

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě/vlastnostech