ALFAFIX S2

Suchá jednosložková minerální lepicí hmota na bázi cementu. Používá se k lepení izolačních deskových materiálů vnějších tepelně izolačních kontaktních

systémů řady STX.THERM.


Přednosti:

• lepicí hmota tepelně izolačních kontaktních systémů řady STX.THERM

• vysoká adheze k vybraným druhům hmot

• vytvrzená hmota zajišťuje mrazuvzdorné slepení

Podklad:

běžné podklady (beton, plynosilikát, sádrokartón, cihelné zdivo) v exteriéru a interiéru. Hmota není určena k lepení na objemově nestabilní podklady. Nelze ji lepit na předešlé vápenné ani klihové nátěry. Tyto se nejprve musejí odstranit oškrábáním nebo broušením. Savé podklady napouštíme podkladními nátěry. U podkladů zvláště savých nebo podkladů upravených předchozím oškrábáním vápenných či klihových nátěrů se musí provést dvojnásobný podnátěr. Pro napouštění podkladů se používají podnátěry NL, EH, nebo mezinátěr HC-4.


Barevnost: vyrábí se v šedé barvě

Balení: pytel 25 kg

Spotřeba: cca 2,7–5,0 kg / m², závisí na použití, způsobu lepení a rovinnosti podkladu

Vydatnost: cca 6,5 m² / pytel (25 kg), závisí na použití, způsobu lepení a rovinnosti podkladu

Ředění: 4,75 – 5,75 l vody na 25 kg suché hmoty

 

Šedá Zpracovatelnost 90 min Přísady Skladování 12 měsíců Déšť a vítr Teploty 5-30 Skladování teplota Slunce Mráz Hladítko zub Interiér/Exterier Dokumentace Mix tools Lžíce Míchání 2-10 min

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě/vlastnostech