GAMADEKOR F

Vodou ředitelná organická barva na omítky v interiéru i exteriéru, betonové stěrky, sádrokartonové a vláknocementové desky.


Přednosti:

• široká škála odstínů

• do exteriéru i interiéru

• velmi vhodná na betonové povrchy

• prodyšná pro vodní páry

• vysoká pružnost

• omyvatelná vodou


Podklad:

Podklad musí být pevný, soudržný, čistý, bez prachu a mastnoty; může být vlhký, ale nesmí být mokrý. Omítky a beton musejí být kvalitní a vyzrálé (min. 28 dnů). Poškozená místa je nutno odstranit a vyspravit, vyhladit a případně přebrousit. Rovněž je nutno odstranit oškrábáním předchozí vápenné nebo klihové nátěry. Podklady, u nichž se předpokládá nárůst vlhkosti, musejí být mrazuvzdorné. Soudržné, vyspravené a vyhlazené podklady se v exteriéru napouštějí vodným roztokem podnátěrem EH. Běžné podklady v interiéru se napouštějí vodným roztokem podnátěrem NL (jedná-li se však o savé, exponované podklady a podklady obsahující rozpustné látky, napouštějí se i tyto vodným roztokem podnátěrem EH). U hladkých a nesavých podkladů se místo napuštění provádí adhezívní nátěr mezinátěrem HC-4 v odpovídajícím odstínu.


Barevnost: vyrábí se v plné barevné škále

Balení: kbelík 24, 14 a 5 kg

Spotřeba: cca 0,4–0,6 kg / m² (2 vrstvy)

Vydatnost: cca 50 m² / kbelík (25 kg) – 2 vrstvy

Ředění: konzistenci lze upravit přidáním max. 5 % pitné vody

 

Přísady Skladování teplota - vědra Skladovatelnost 12 měsíců - vědra Déšť a vítr Teploty 5-30 Slunce Mráz Váleček Nástřik Štětec Interiér/Exterier plná barevná škála

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě/vlastnostech