ALFAFIX ST

Jednosložková vodou ředitelná akrylátová hmota pro tenkovrstvá lepení. Používá se k lepení sklovláknitých tapet.


Přednosti:

• lepidlo je součástí systému BALET 1

• vodou ředitelné lepidlo na tapety


Podklad:

Lepit lze na běžné podklady (soudržná pevná omítka, beton, plynosilikát, pěnobeton, pálené zdicí materiály, sádrokartón, dřevotříska). Lepení nelze provádět na vápenné ani klihové nátěry. Tuto nepevnou vrstvu je třeba před aplikací odstranit oškrábáním nebo obroušením. Při lepení na netuhé a objemově nestabilní podklady (vláknocement, dřevotříska, dřevovláknité desky, dřevo, umakart, lamináty apod.) v prostorách exponovaných podstatným změnám vlhkosti a teplot je nutné odpovídající přípravu podkladů a technologii lepení stanovit dle konkrétních podmínek konzultací s výrobcem. Savé podklady napouštíme podnátěrem. U podkladů zvláště savých nebo podkladů upravených předchozím oškrábáním vápenných či klihových nátěrů je třeba provést dvojnásobnou penetraci. Pro napouštění podkladů se používají podnátěry NL, EH, případně mezinátěr HC-4. Lehčené nesavé podklady – EPS, přebroušený polyuretan nebo extrudovaný polystyrén – není nutno napouštět.


Barevnost: vyrábí se v přírodním odstínu

Balení: kbelík 20, 10 a 5 kg

Spotřeba: cca 0,3–0,6 kg / m² dle způsobu lepení a rovinnosti podkladu

Vydatnost: cca 44,4 m² / kbelík (20 kg) dle způsobu lepení a rovinnosti podkladu

Ředění: hmota se dodává v konzistenci vhodné k přímému nanášení


Víte, že …

Interiérový systém s použitím sklovláknitých tapet si našel své zákazníkypředevším v hotelech, divadlech, kinech a prostorách, kde je velký pohyb lidí a požadavek na elegantní až luxusní design, ovšem s velkým důrazem na mechanickou odolnost a barevné sladění. Jemné struktury tapet vytváří spolu se světlými odstíny útulné a harmonické prostředí.

 

Přírodní odstín Skladování teplota - vědra Teploty 5-30 Skladovatelnost 6 měsíců Štětec Interiér

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě/vlastnostech