ALFAFIX BS

Akrylátová lepicí hmota. Používá se k lepení obkladových pásků systému BRICK FLEXY. Nezatuhlá hmota se využívá ke snadné úpravě spár systému. Výrobek je dodáván pouze na objednávku.


Přednosti:

• lepidlo je součástí systému obkladových pásků BRICK FLEXY

• vyrábí se ve třech odstínech


Podklad:

Podklad musí být pevný a soudržný, očištěný od prachu, mastnoty a všech nečistot, které by mohly snížit přilnavost obkladu k podkladu. Vhodné jsou kvalitní, vyzrálé (nejméně 28 dnů) vápenocementové, cementové, polymercementové omítky a tmely, beton, bezespáré základní vrstvy ETICS řady (vyzrálé, minimálně však 24 hodin), sádrokartonové desky a upravené povrchy dřevotřískových (pouze interiér), cementotřískových a cementovláknitých desek. Objemově nestabilní podklady se musejí nejprve opatřit vrstvou ze stěrkové hmoty a skleněné síťoviny. Podklady, u nichž se předpokládá nárůst vlhkosti, musejí být mrazuvzdorné. Poškozená, nesoudržná místa je nutno odstranit a vyspravit, vyhladit případně přebrousit. Rovněž je nutno odstranit oškrábáním předchozí vápenné nebo klihové nátěry. Podklady musejí být rovné s rovnoměrnou a přirozenou strukturou povrchu, se zapravenými hranami. Podklady s nevyhovující rovinností musejí být vyspraveny, vyrovnány, případně vyhlazeny. Soudržné, vyspravené a vyhlazené podklady se napouštějí vodnými roztoky podkladníchnátěrů, případně se natírají. Na savé a velmi savé podklady a základní vrstvu ETICS řady STX.THERM lze použít podnátěr EH.


Barevnost: vyrábí se v bílé, šedé a světle šedé barvě

Balení: kbelík 25, 15 a 5 kg

Spotřeba: cca 2,2–2,5 kg / m²

Vydatnost: cca 8,5 m² / kbelík (20 kg)

Ředění: hmota se dodává v konzistenci vhodné k přímému nanášení

 

Šedá Skladování teplota - vědra Skladovatelnost 12 měsíců - vědra Déšť a vítr Teploty Slunce Mráz Štětec Hladítko zub Podlaha Interiér/Exterier Světle šedá Bílá barva

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě/vlastnostech