BETAFORM S01

Suchá maltová směs určená pro sanaci a ochranu betonu. Na předupraveném povrchu omítek a betonových konstrukcí vytváří tenkou adhezivní mezivrstvu. Nanáší se v jedné až dvou vrstvách o maximální celkové tloušťce 3 mm.


Přednosti:

• vytváří adhezivní mezivrstvu

• nutná součást sanačního souvrství

• určená pro sanaci a ochranu betonu


Podklad:

Natírá se na běžné podklady – pevné, cementové, polymercementové nebo vápenocementové omítky, beton nebo železobeton (vyrobené z portlandského nebo struskoportlandského cementu), betonářskou výztuž opatřenou antikorozním nátěrem. Použití na podklady z jiných typů cementu a z lehčeného betonu doporučujeme vždy konzultovat s výrobcem. Nesoudržné, nepevné, mechanicky nebo chemicky narušené podklady (nebo jejich části), které mohou způsobit zejména snížení adheze následně prováděných vrstev materiálů, musejí být vhodným způsobem odstraněny (oškrábány, obroušeny, otlučeny nebo otryskány).


Barevnost: vyrábí se v šedé barvě

Balení: pytel 20 kg

Spotřeba: cca 0,55–0,80 kg / m² na jeden nátěr

Vydatnost: cca 29,6 m² na 1 nátěr / pytel (20 kg)

Ředění: 4,80 – 5,20 l vody na 20 kg suché směsi

 

Šedá Zpracovatelnost 90 min Přísady Déšť a vítr Teploty 5-30 Skladování teplota Skladovatelnost 6 měsíců Slunce Mráz Štětec Podlaha Interiér/Exterier Dokumentace Mix tools Míchání 2-10 min

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě/vlastnostech