ALFAFIX TIS

Jednosložková akrylátová lepicí a stěrková hmota. Používá se k lepení izolačních deskových materiálů vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů

řady STX.THERM pro montované domy a dřevostavby.


Přednosti:

• lepicí a stěrková hmota tepelně izolačních kontaktních systémů řady STX.THERM

• použití pro montované domy, dřevostavby

• flexibilní slepení hmot

• v kombinaci se skleněnou síťovinou vytváří vysoce pružnou bezesparou vrstvu


Podklad:

Lepit lze na běžné podklady (soudržná pevná omítka, beton, plynosilikát, pěnobeton, pálené zdicí materiály, sádrokartón, dřevotříska). Lepení nelze provádět na vápenné ani klihové nátěry. Tuto nepevnou vrstvu je třeba před aplikací odstranit oškrábáním nebo obroušením. Při lepení na netuhé a objemově nestabilní podklady (vláknocement, dřevotříska, dřevovláknité desky, lamináty apod.), zvláště v prostorách exponovaných podstatným změnám vlhkosti a teplot, je nutno odpovídající přípravu podkladů a technologii lepení stanovit dle konkrétních podmínek konzultací s výrobcem. Savé podklady napouštíme penetračním roztokem. U podkladů zvláště savých nebo podkladů upravených předchozím oškrábáním vápenných či klihových nátěrů se musí provést dvojnásobná penetrace. Pro napouštění podkladů se používají podnátěry NL, EH, případně mezinátěr HC-4. Při úpravě povrchů izolačních deskových materiálů pro nanesení bezesparé základní vrstvy pod finální omítku se provede vyrovnání podkladů přebroušením. Lehčené nesavé podklady – EPS, přebroušený polyuretan nebo extrudovaný polystyrén – není nutno napouštět.


Barevnost: vyrábí se v přírodním odstínu

Balení: kbelík 25 kg

Spotřeba: cca 1,5–3,6 kg / m², závisí na použití, způsobu lepení a rovinnosti podkladu

Vydatnost: cca 9,8 m² / kbelík (25 kg), závisí na použití, způsobu lepení a rovinnosti podkladu

Ředění: hmota se dodává v konzistenci vhodné k přímému nanášení

 

Přírodní odstín Zpracovatelnost 90 min Přísady Skladovatelnost 12 měsíců - vědra Déšť a vítr Teploty 5-30 Skladování teplota Slunce Mráz Hladítko zub Hladítko Interiér/Exterier Dokumentace Mix tools Lžíce Míchání 2-10 min

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě/vlastnostech