ALFAFIX PUR

Speciální nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo. Je určeno k lepení tepelně izolačních desek na stěny. Aplikace se provádí pomocí aplikační pistole na PUR pěnu se závitovým systémem. Lepicí pěna má vynikající přilnavost na většinu podkladů, výborné tepelné a izolační schopnosti.

Možné je PUR pěnu dodávat i pod názvy Thermo Kleber RL-01S nebo Illbruck PU 010.


Přednosti:

• použitím lepidla ALFAFIX PUR se výrazně zkracuje technologický proces zateplování, včetně vytvrzení lepidla a jeho dostatečné zralosti pro provádění následujících prací (vytvrzení lepidla do 30 mimnut, možnost následných prací již po 2 hodinách)

• lepení problémových podkladů, vynikající přídržnost pro cihly, beton, dřevo apod.

• menší závislost na klimatických podmínkách

• dlouhodobá živostnost, PUR pěna odolává stárnutí a zamezuje vzniku a růstu plísní

• nízká hmotnost balení při vydatnosti 8-12 desek (1 x 0,5 m) izolantu (dle rovinnosti podkladu)


Podklad:

Lepit lze na běžné podklady (soudržná pevná omítka, beton, plynosilikát, pěnobeton, pálené zdicí materiály). Prašný podklad snižuje přilnavost lepicí pěny. Nevhodné jsou podklady z PE, PP, silikonové podklady, tefl onové a mastné podklady. Podklady napouštíme penetračním roztokem. U podkladů zvláště savých nebo podkladů upravených předchozím oškrábáním vápenných či klihových nátěrů je třeba provést dvojnásobnou penetraci. Pro napouštění podkladů se používají podnátěry NL nebo EH. Lehčené nesavé podklady – EPS nebo extrudovaný polystyrén – není nutno napouštět. Řádně penetrovaný a zaschlý povrch se již nevlhčí. Vlhkost podkladu urychluje a zvyšuje expanzi, ale zároveň zhoršuje pravidelnou strukturu pěny.

Barevnost: vyrábí se v přírodním, oranžovém nebo zeleném odstínu

Baleni: dóza 750 ml

Vydatnost: 8–10 desek izolantu / dóza (závisí na použití, způsobu lepení a rovinnosti podkladu)

 

Aplikace pistolí odstín PUR barvy Déšť a vítr Teploty Slunce Mráz Exteriér Nebezpečí ohrožení zdraví Hořlavá látka Dráždivá látka Korozivní/žíravé

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě/vlastnostech