BETAFORM H01

Dvousložková, trvale pružná, polymercementová těsnicí hmota určená pro hydroizolaci nejrůznějších betonových a železobetonových konstrukčních prvků. Používá se k izolování povrchu betonových konstrukcí a jako vrstva pod keramické obklady nebo jiné nášlapné vrstvy v koupelnách, bazénech a vodních nádržích. Má dobrou přilnavost ke kovovým podkladům, které je schopna svou alkalitou chránit před korozí.


Přednosti:

• hydroizolace balkonů

• izolační vrstva pod keramické obklady

• je možné nanášet válečkem

• dobrá přílnavost ke kovovým podkladům

• chrání kovy před korozí


Podklad:

Podklad musí být pevný, soudržný, čistý, bez prachu a mastnoty. Povrch betonu je třeba před aplikací náležitě navlhčit, musí být matně vlhký, voda nesmí tvořit na povrchu lesklý fi lm. Poškozená místa v podkladu je nutno odstranit a vyspravit, vyhladit a případně přebrousit. Pro zajištění dobré přilnavosti u velmi suchých nebo velmi savých podkladu je potřeba podklad napustit podnátěrem EH.


Barevnost:

vyrábí se v šedé barvě


Balení:25 kg pytel + 9 kg kbelik

Spotřeba: cca 1,60.2,00 kg / m2 (spotřeba na 1 mm tloušťky, tj. dvou vrstev)

Vydatnost: cca 18,9 m2 / balení (34 kg) (spotřeba na 1 mm tloušťky, tj. dvou vrstev)

Ředění: hydroizolační hmota je dodávána ve stanoveném (hmotnostním) poměru suché a kapalné složky, který činí 2,8:1

 

Šedá Skladování teplota - vědra Skladovatelnost 12 měsíců - vědra Déšť a vítr Teploty 5-30 Skladování teplota Skladovatelnost 6 měsíců Slunce Mráz Váleček Štětec Hladítko Podlaha Interiér/Exterier

Ke stažení

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě/vlastnostech