STX.THERM ORGANIC

STX.THERM ORGANIC zobrazit obrázek v plné velikosti

Zateplení s velkou mechanickou odolností

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s použitím izolačních desek z bílého nebo šedého (grafitového) polystyrenu. Vyznačuje se vysokou odolností proti mechanickému poškození a vzniku trhlin.


Zateplovací systém STX.THERM ORGANIC s tepelnou izolací bílý nebo šedý expandovaný polystyren (EPS 70 F nebo EPS 100F) se vyznačuje vysokou odolností vůči mechanickému nebo tepelnému namáhání. Systém je vhodný na objekty, kde lze předpokládat výrazné mechanické namáhání nebo vandalismus. Při skladbě armovaného souvrství ALFAFIX TIS, výztuž R 330 a výztuž VT1 je odolný zatížení až 80 J bez vzniku trhlin v povrchové úpravě.

Systém se současně vyznačuje i vysokou pružnost základní vrstvy a tím je odolný tepelnému namáhání při použití tmavých odstínů povrchových úprav.

Pro skladbu základní armované vrstvy stěrkový tmel ALFAFIX S1 a výztuž VT1 je povoleno použití povrchových úprav s koeficientem světelné odrazivosti minimálně 20% a pro skladbu stěrkový tmel ALFAFIX TIS a výztuž VT1 je povoleno použití povrchových úprav s koeficientem světelné odrazivosti minimálně 12%.


Víte, že …

Zateplení s tímto systémem umožňuje použít omítky z tmavých odstínů se světelnou odrazivostí do 12 % (KO = 12), kdy povrchové teploty působením slunce mohou dosahovat až 70 stupňů celsia. Při takovém tepelném namáhání dokáže pružné povrchové souvrství zabezpečit vzniku trhlin v omítce.

STX.THERM ORGANIC je certifikován na odolnost až do výše 80 J, což převyšuje cca 8krát maximální požadavky evropských směrnic na mechanickou odolnost zateplovacích systémů.

Technická dokumentace

Pokyny pro navrhování, montáž a údržbu zateplovacích systémů řady STX.THERM

CAD detaily

Ukázka více než 60-ti řešených detailů pro zateplení. Formáty DWG a DXF najdete v sekci "Ke stažení"

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě STX.THERM ORGANIC