STX.THERM SANA

STX.THERM SANA zobrazit obrázek v plné velikosti

ukázka řezu zateplením STX.THERM SANA

Vnější tepelně izolační kontaktní systém s použitím izolačních desek z bílého nebo šedého polystyrenu. V dnešní době jediný certifikovaný systém na sanaci a zdvojení uvolněných a nestabilních ETICS bez nutnosti jejich nákladné demontáže.

Dodatečné zateplení bez nutnosti demontáže toho původního

Nový speciální zateplovací systém STX.THERM SANA společně s injektovaným systémem kotvení Spiral Anksys představuje jediné certifikované a dlouhodobé řešení v rámci zdvojování a sanace problematického zateplení s narušenou stabilitou.

Jedná se o velmi ekonomické řešení. Nespornou výhodou je možnost ponechání původního zateplení. Tím se eliminují vysoké náklady spojené s demontáží nestabilních a problematických zateplení. To představuje přínos nejen ekonomický, ale i ekologický. Původní zateplení není potřeba odstraňovat a řešit jeho uložení. Investor bude platit jen za dodatečné zateplení a nebude muset platit za nahrazení toho původního zateplení a za jeho deponování na skládce.

Výhody nového systému pro „zdvojování“ zateplení:

 • Stabilizace uvolněných zateplovacích systémů bez nutnosti jejich demontáže.
 • Odstranění současných tepelných mostů.
 • Omezení bodového prostupu tepla.
 • Zhodnocení stavby a splnění současných požadavků na energetický audit.
 • Podle hloubky osazení kotvy lze dosáhnout hodnot prostupu tepla 0,002–0,0005 W/K.
 • Ověřená odolnost vůči dynamickému zatížení sání větrem dle ETAG 004 a 014 (uplift test).
 • Univerzální systém kotvení byl odzkoušen na smykové a kombinované zatížení dle ETAG 020.
 • Možnost sanace nestabilních zateplovacích systémů i na podkladech s méně soudržným povrchem bez náročných oprav podkladu.
 • Výborné výsledky v případě dutých a pórovitých podkladů (duté cihly, pěnobeton, Heraklit…), kde univerzální kotvy Spiral Anksys vykazují vyšší parametry než mechanické kotvení.
 • Nenáročná a levná diagnostika.
 • Jednoduchá aplikace a provádění.

Více informací a popis jednotlivých řešení zateplení či jejich oprav s použitím kotevního systému Spiral Anksys najdete v elektronickém Katalogu SANA ->


Víte, že…

 • Certifikační orgány v ČR i SR ověřily vhodnost použití systému STX.THERM SANA jako vhodnou technologii na sanaci a zdvojování nestabilních ETICS.
 • Odolnost vůči dynamickému zatížení větrem je u systému STX.THERM SANA až 3× vyšší, než požaduje česká norma při nejnepříznivějších výpočtových podmínkách?
 • Univerzální kotvy jsou dimenzované a odolné i na smykové zatížení? Jedno kotevní místo dokáže přenést zatížení až 50 kg.
 • Systém můžete použít i na nerovné podklady (s nerovností max. 20 mm/1 m)?
 • Systém STX.THERM SANA se může aplikovat i na zateplení jiných výrobců?
 • Princip technologie spočívá v jednoduché aplikaci, při níž dochází k propěnění kotvy Spiral Anksys expanzní výplňovou hmotou Spiral Anksys Foam? Tento postup spojuje do jediné operace kotvení i lepení izolantu a to vše bez vzniku tepelných mostů či kondenzačních zón. Díky tomu se plocha standardního lepení izolantu snižuje na hodnotu 20 %.
 • Tímto systémem lze sanovat jakékoliv kontaktní zateplovací systémy s izolantem EPS (bez ohledu na způsob kotvení systémů)

Expanze pěny v kotvě pro STX.THERM SANA

Videoukázka expanze pěny v kotvě Spiral Anksys

Video | 00:26

instalace STX.THERM SANA

Video ukázka postupu instalace STX.THERM SANA

Video | 00:37

Technické dokumenty

Pokyny pro navrhování zateplovacího systému STX.THERM SANA

Pokyny pro montáž zateplovacího systému STX.THERM SANA

CAD detaily

Ukázka více než 40-ti řešených detailů pro zateplení. Formáty DWG a DXF najdete v sekci "Ke stažení"

Nová zelená úsporám

Tento systém je registrován v programu Nová zelená úsporám.

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě STX.THERM SANA