STX.THERM SANA MW

STX.THERM SANA MW zobrazit obrázek v plné velikosti

Zdvojení a sanace nestabilního zateplení minerální vlnou

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s použitím izolačních desek z podélně orientované minerální vlny TR 10 nebo TR 15. Vyznačuje se využitím nejmodernějšího velmi účinného mechanického injektovaného kotvení SA-W. Systém je certifikován mimo standardní použití i na sanaci a zdvojování i nestabilních původních ETICS bez nutnosti jejich demontáže.


Dodatečné zateplení bez nutnosti demontáže toho původního


Novým speciálním zateplovacím systémem STX.THERM SANA MW lze zdvojovat původní zateplovací systémy s izolantem EPS nebo desek z minerální vlny TR 10 do celkové tloušťky izolace 200 mm. Při řešení je nutné zohlednit požadavky ČSN 73 08 10 Požární bezpečnost staveb.

STX.THERM SANA MW je určen pro izolace MW TR 10 a TR 15 s minimální tloušťkou 100 mm. Zateplovací systém využívá nejmodernější mechanický injektovaný kotvící systém SA-W od společnosti ECORAW.

Kotvící systém je oveřen a certifikován mimo jiné i na odolnost smykovým silám způsobeným vlastní hmotností zateplovacích systémů. Společně s vysokou účinností vůči zatížení větrem jsou vytvořené podmínky pro bezpečné uplatnění zateplovacích systémů i na méně soudržných podkladech včetně sanace a zdvojování nestabilních zateplovacích systémů.

Se zvyšováním požadavků na energetickou náročnost budov se při zateplení využívají stále větší tloušťky izolantu MW (až 300 mm) s nižší pevností (místo TR 15 se nyní používá hlavně TR 10). Je proto důležité věnovat pozornost zabezpečení dlouhodobé stability zateplovacích systému hlavně na budovách s nižší než doporučenou soudržnost podkladu (200 kPa) na vyšších budovách v lokalitách vyšším zatížením působením větru.

Vysoká účinnost kotev SA-W dovoluje při statickém výpočtu snížit počet kotvících prvků v porovnání s běžné používanými talířovými rozpěrnými kotvami.Výhody nového systému pro „zdvojování“ zateplení:

 • moderní a účinný způsob sanace nestabilních ETICS bez nutnosti odstranění původního ETICS
 • ověřená odolnost vůči dynamickému zatížení sání větrem dle ETAG 004 a 014 (uplift test)
 • univerzální systém kotvení byl odzkoušen na smykové a kombinované zatížení dle ETAG 020
  • možnost sanace nestabilních zateplovacích systémů i na podklady s méně soudržným povrchem bez náročných oprav podkladu
  • omezení bodového prostupu tepla, podle hloubky osazení kotvy lze dosáhnout hodnot prostupu tepla "lambda" 0,002–0,0005 W/K.
  • výborné výsledky v případě dutých a pórovitých podkladů (duté cihly, pěnobeton, Heraklit, …)

Více informací a popis jednotlivých řešení zateplení či jejich oprav s použitím kotevního systému Spiral Anksys najdete v elektronickém Katalogu SANA ->


Víte, že…

 • Tento systém je prvním certifikovaným řešením pro zdvojení a sanaci zateplovacích systémů s minerální vlnou.
 • Poprvé lze i použít minerální vlnu na původní zateplovací systém s izolantem z polystyrenu.
 • Použitím systému STX.THERM SANA MW spotřebujete při statickém výpočtu jen poloviční množství kotev SA-W proti běžným talířovým hmoždinkám s průměrem talířů 60 mm.
 • Zateplovací systém je certifikován i pro použití na podkladech s nižší pevností než je požadována pro systémy s mechanickými rozpěrnými kotvami (méně než 80 kPa).
 • Lze zdvojovat i systémy s úplnou ztrátou přilnavosti k podkladu.

Instalace STX.THERM SANA MW

Video ukázka postupu instalace kotvy v zateplení STX.THEM SANA MW

Video | 01:14

Technická dokumentace

Pokyny pro navrhování zateplovacího systému STX.THERM SANA MW

Pokyny pro montáž zateplovacího systému STX.THERM SANA MW

CAD detaily

Ukázka více než 30-ti řešených detailů pro zateplení. Formáty DWG najdete v sekci "Ke stažení"

Nová zelená úsporám

Tento systém je registrován v programu Nová zelená úsporám.

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě STX.THERM SANA MW