Ke stažení

Pokyny pro zateplovací systémy

Pokyny pro zateplovací systémy (pokyny pro navrhování, montáž i údržbu)

Pokyny pro zateplovací systémy řady STX.THERM. Najdete zde informace důležité pro navrhování zateplovacích systémů, správnou montáž a údržbu.

Pokyny STX.THERM SANA

Pokyny pro zateplovací systém STX.THERM SANA

Zateplovací systém STX.THERM SANA slouží pro sanací poškozených zateplovacích systémů, jejich dokotvení nebo zesílení (zdvojení) jakýchkoliv zateplovacích systémů. Proto má tento jedinečný certifikovaný systém odlišné Pokyny pro navrhování a montáž.

ppn_sana_mw_200_200

Pokyny pro zateplovací systém STX.THERM SANA MW

Zateplovací systém STX.THERM SANA MW je první systém, který umožnuje "zdvojení" minerální vlnou. Jedinečný kotevní systém je vhodný i pro sanaci nebo renovaci jakéhokoliv poškozeného kontaktního zateplení.

combi

Pokyny pro zateplovací systém STX.THERM COMBI

Zateplovací systém STX.THERM COMBI s použitím desek z bílého nebo šedého polystyrenu a kombinovaným kotvením. Tento systém je ekonomickou variantou s jistotou přídržnosti za rozumnou cenu.

combi_mw

Pokyny pro zateplovací systém STX.THERM COMBI MW

Zateplovací systém STX.THERM COMBI MW s použitím izolačních desek z podélně orientované minerální vlny TR10 nebo TR15 a kombinovaným kotvením. Tento systém je ekonomickou variantou s jistotou přídržnosti za rozumnou cenu.

Pokyny stavebních řešení

Pokyny pro ostatní systémová řešení

Zde najdete pokyny pro aplikaci stavebních řešení STOMIX - obkladový systém BRICK FLEXY, tapetový systém BALET 1, balkonové řešení PROFI a omítkový systém bez zateplení.

prohlášení systémy

Prohlášení o shodě a certifikáty pro systémy

Jednotlivé zateplovací systémy jsou uváděny na trh dle národních nebo evropských požadavků. Výrobce je povinen na základět technických certifikátu vystavit Prohlášení o shodě nebo Prohlášení o vlastnostech.

Technický list

Technické listy

Technické listy všech výrobků společnosti STOMIX.

Bezpečnostní list

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní list je základním zdrojem informací pro bezpečné zacházení s chemickou látkou nebo přípravkem. Uvádí souhrn identifikačních údajů o výrobci, dovozci nebo distributorovi, údajů o nebezpečné látce nebo přípravku a údajů potřebných pro ochranu zdraví a životního prostředí.

Prohlášení o shodě / Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o shodě / Prohlášení o vlastnostech

Výrobky společnosti STOMIX, spol. s r.o. patří mezi tzv. "stanovené", tzn., že se na ně vztahuje proces certifikace dle zákona. Vlastnosti těchto "stanovených" výrobků musí odzkoušet akreditovaná zkušebna dle schválených Technických návodů. Na základě jejich výsledků vydá zkušebna protokol o zkouškách, protokol o výsledku certifikace. Dále vydává Stavebně technické osvědčení, případně certifikát na daný výrobek, podle toho, do jaké skupiny výrobků je zatříděn. Výrobce potom uvádí na trh tento výrobek Prohlášením o shodě s požadavky (popřípadně Prohlášením o vlastnostech).