Vyberte jazyk

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů informuje o rozsahu zpracování Vašich osobních údajů (dále jen "údaje").

1. Zodpovědnost za zpracování údajů

Podle předpisů Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je zodpovědný za zpracování údajů:

STOMIX, spol. s r.o.

Skorošice 197

790 65 Skorošice

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, č. vložky 10601.

IČ: 48400874, DIČ: CZ48400874

Tel: +420 584 484 111

Web: http://www.stomix.cz

E-mail: info@stomix.cz


2. Kontaktní data našeho pověřence za ochranu osobních údajů

Našeho pověřence za ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na naší emailové adrese info@stomix.cz


3. Obecné informace ke zpracování osobních údajů

V rámci našich obchodních a webových aktivit zpracováváme údaje.

To zahrnuje zveřejnění údajů jejich přenosem na třetí strany, a popř. i do tzv. třetích zemí mimo Evropskou unii („EU“) a Evropský hospodářský prostor („EHP“). Pokud předáváme údaje mimo EU nebo EHP, identifikujeme to, jak je uvedeno níže.


4. Zpracování údajů

V následujícím přehledu jsou uvedeny konkrétní položky dotčených údajů, účely zpracování, právní základy, příjemci a popř. převody do třetích zemí:

a) Přihlášení z webové stránky

Zaznamenáváme Vaši návštěvu na našich webových stránkách a v rámci toho zpracováváme:

 • jméno(a) naší(šich) vyvolané(ých) stránky(ek)
 • datum a čas vyvolání
 • přenesené množství dat
 • typ prohlížeče včetně verze
 • Vámi využívaný operační systém
 • URL zprostředkovatel (předtím navštívená webové stránka)
 • Vaší IP adresu
 • žádající poskytovatel

Právním základem zpracování údajů je podle čl. 6 odst. 1 f) GDPR náš převažující oprávněný zájem na trvalém poskytování a zabezpečení naší webové stránky.

Log-soubor je po sedmi dnech smazán, ledaže by byl nutný k vyjasnění nebo k prokázání konkrétních porušení práv, která se objevila během lhůty uložení.

b) Hosting

Abychom udrželi naši online přítomnost, používáme služby poskytovatelů webhostingu, které naším jménem zpracovávají všechna výše uvedená data spojená s provozem tohoto webu (soubor protokolu návštěvy webu).

Právním základem zpracování údajů je podle čl. 6 odst. 1 f) GDPR náš převažující oprávněný zájem na poskytování naší webové stránky.

c) Kontaktování

Pokud nás kontaktujete, zpracováváme za účelem vypracování a vyřízení Vaší poptávky Vaše následující údaje: jméno, kontaktní údaje - pokud jste je uvedli - a Vaši zprávu.

Právní základ zpracování údajů je naše povinnost smluvního plnění a/nebo splnění našich předsmluvních povinností podle čl. 6 odst. 1 b) GDPR a/nebo náš převažující oprávněný zájem na vyřízení Vaší poptávky podle čl. 6 odst. 1 f) GDPR.

d) Kontaktování při žádosti o místo

Pokud s námi navážete kontakt za účelem podání žádosti o zaměstnání u nás - například e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře - údaje, které jste zadali (jako je Vaše jméno, e-mailová adresa a požadovaný pracovní poměr), Vaše zpráva a dokumenty k žádosti, které jste odeslali, budou zpracovány výhradně za účelem vyřízení Vaší žádosti.

Pokud by byly údaje potřebné i po uzavření procesu obsazování pracovního místa, popř. z důvodu pracovního postihu, může proběhnout zpracování údajů k hájení našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 f) GDPR, totiž k uplatňování a/nebo odvrácení nároků.

e) Plnění smlouvy a správa údajů v rámci poskytování služeb

Při poskytování našich služeb a pro účely navázání nebo vyřízení smluvního vztahu mezi Vámi a námi zpracováváme různé údaje.

Pokud jste nás pověřili poskytnutím služby, zpracováváme Vaše údaje (pokud jsou uvedené: jméno, kontaktní údaje, adresu) a veškeré informace, nutné v rámci smluvního plnění, výhradně za účelem zpracování a vyřízení smluvního vztahu.

K těmto úkonům patří zvláště naše přiměřené poradenství a podpora, korespondence s Vámi, vystavení faktury, splnění našich účetních a daňových povinností.

Zpracování údajů probíhá odpovídajícím způsobem podle čl. 6 odst. 1 b) GDPR, jakož i ke splnění našich zákonných povinností podle čl. 6 odst. 1 c) GDPR.

Je-li to nutné k vyřízení zakázky, jsou předány Vaše údaje na třetí osobu.

K tomu patří zejména jejich předávání na dohlížející úřady za účelem korespondence, jakož i k uplatňování a obhajobě Vašich práv.

Provádíme zde všechna vhodná opatření k tomu, aby byly předávány pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro základní účel.

f) Newsletter

Abychom vám mohli pravidelně poskytovat informace o naší firmě a našich nabídkách, nabízíme k tomu zasílání newsletteru. S Vaším přihlášením k odebírání newsletteru zpracováváme Vámi při přihlášce zadané údaje (e-mailovou adresu, jakož i ostatní dobrovolné údaje). K zabránění zneužití Vám zasíláme po Vašem přihlášení e-mail, kterým Vás prosíme o potvrzení Vašeho přihlášení (postup dvojitého přihlášení). Aby bylo možné prokázat, že proces přihlášení proběhl v souladu s právními předpisy, je Vaše přihlášení protokolováno. Dotčené jsou okamžiky přihlášení a potvrzení, jakož i Vaše IP adresa.

Právním podkladem pro zasílání newsletteru je Vaše svolení podle čl. 6 odst. 1 a) GDPR. Zpracování údajů v souvislosti se zasláním potvrzovacího e-mailu pro Vaši přihlášku, a s tím spojené zaprotokolování údajů, probíhá podle čl. 6 odst.1 f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na prokázání Vašeho řádného přihlášení.

Pro zasílání newsletteru využíváme poskytovatele služeb, kterým předáváme výše uvedené údaje.

g) Cookies

Na naší webové stránce využíváme tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na Vašem koncovém zařízení (PC, smartphon, tablet atd.) a Vaším prohlížečem ukládány v paměti.

 • (1) Účely

Používáme cookies s technickými vlastnostmi, které jsou požadovány k zajištění co nejlepšího fungování naší webové prezentace. Tyto soubory cookie Vám umožňují procházet naše webové stránky a poskytují další základní funkce webových stránek.

Vedle toho využíváme volitelné cookies, které nám poskytují k dispozici dodatečné informace, např. pro analýzu datového provozu nebo k reklamním a marketingovým účelům.

 • (2) Životnost

Použité soubory cookies zůstávají na Vašem koncovém zařízení po různě dlouhou dobu:

Dočasné soubory cookies: tyto cookies jsou z Vašeho koncového zařízení smazány bezprostředně po uzavření Vašeho internetového prohlížeče

Trvalé soubory cookies: tyto cookies zůstávají na Vašem koncovém zařízení i po uzavření Vašeho internetového prohlížeče a umožňují nám např. poznat Vás při Vaší další návštěvě naší webové stránky.

 • (3) Poskytovatelé cookies

Soubory cookie první strany označují soubory cookie, které nastavujeme přímo my. Soubory cookie třetích stran jsou naopak nastaveny webovými stránkami třetích stran například při zobrazování obsahu (reklamy, obrázky, sledovací pixely atd.).

 • (4) Právní základ zpracování údajů

Zásadně platí: Právním základem pro zpracování údajů přes cookie je Vaše svolení podle čl. 6 odst. 1 a) GDPR nebo náš převažující oprávněný zájem na optimalizaci a realizaci funkcionality naší webové nabídky podle čl. 6 odst. 1 f) GDPR.

 • (5) Odvolání a protest

V případech, kdy jsou údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat (odhlásit se) s účinností do budoucna. V případech, kdy jsou údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu, můžete vznést námitky proti jakémukoli dalšímu zpracování údajů s účinkem do budoucna. K tomu můžete použít možnosti v našem nastavení souborů cookie. Svůj souhlas můžete kdykoli změnit nebo odvolat kliknutím na příslušnou ikonu v levém dolním rohu webové stránky.

Další informace o vznesení námitek proti zpracování údajů naleznete v části 6 písm. b) tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 • (6) Cookies nastavení prohlížeče

Dodatečně můžete budoucímu zpracování údajů přes cookies zabránit nebo ho omezit tím, že zvolíte odpovídající nastavení prohlížeče a zde např. používání cookies deaktivujete. Již uložené cookies mohou být v nastavení prohlížeče smazány. Další informace k příslušným nastavením prohlížeče najdete pod následujícími odkazy:

• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz

• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/

• Opera: http://www.opera.com/en/help

• Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?

 • (7) Naše cookies

Další informace ke konkrétně používaným cookies, jimi sledovaným účelům a jejich životnosti, najdete v našich cookie nastaveních. Svolení mohou být kdykoliv změněna nebo odvolána kliknutím na odpovídající symbol v levém spodním rohu webové stránky.

 • Banner souhlasu „Usercentrics“.

Abychom zdokumentovali vaše volby týkající se určitého zpracování údajů a sdělili je příslušným poskytovatelům třetích stran, využíváme službu Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Mnichov, Německo (dále jen „Usercentrics“) na našich webových stránkách. Usercentrics zpracovává váš výběr týkající se procesů zpracování dat a v případě potřeby předává tyto informace příslušným poskytovatelům třetích stran.

Toto zpracování údajů se provádí za účelem splnění naší zákonné povinnosti zpracovávat údaje způsobem, který je v souladu s požadavky na ochranu údajů, v souladu s čl. 6 odst.b) GDPR.

Další informace o zpracování údajů v Usercentrics naleznete na adrese:

https://usercentrics.com/privacy-policy/

Analýza / marketing

 • (1) Služby Google

Na naší webové stránce používáme různé služby společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (v následujícím „Google“). Je možné, že přitom dojde i k přenosu údajů na společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 v USA. Garanci na zachování přiměřené úrovně ochrany osobních údajů v USA není možné zaručit.

 • (2) Google Analytics

Na naší webové stránce používáme sledovací nástroj Google-Analytics od Google. Google Analytics používáme k vyhodnocení používání webové stránky, k sestavení reportů o aktivitách v rámci této webové nabídky a k poskytování dalších služeb spojených s užíváním webové stránky, a tím ke zlepšení její využitelnosti pro uživatele.

Při nasazení Google Analytics jsou interakce návštěvníků webové stránky zaznamenávány v první řadě s pomocí cookies a potom systematicky vyhodnocovány.

Detaily k nasazeným cookies najdete v našich cookie nastaveních. Svolení mohou být kdykoliv změněna nebo odvolána kliknutím na odpovídající symbol v levém spodním rohu webové stránky.

Využíváme Google Analytics s rozšířením „anonymizeIp()“. Tím jsou IP adresy v rámci členských států EU nebo EHP kráceny. Pokud dojde k předání na servery od Google do USA, je přenášena celá IP adresa jenom ve výjimečných případech a tam zkrácena. Přímá osobní vazba je tím zpravidla vyloučena. Zvláště je tím znemožněno přiřazení k vyvolávajícímu počítači, resp. koncovému zařízení návštěvníka webové stránky.

Použitím Google Analytics jsou zpracovávány následující údaje:

• bajty z IP adresy systému používaného návštěvníkem webu (anonymizovaná IP adresa)

• navštívená webová stránka

• webová stránka, ze které uživatel přistoupil na náš web (referent)

• jednotlivé stránky navštívené na našem webu

• doba návštěvy na webové stránce

• četnost, s jakou jsou webové stránky navštěvovány.

Podle vlastního vyjádření nebude Google vaši IP adresu v žádném případě propojovat s ostatními daty od Google.

Právní základ zpracování údajů je Vaše předchozí svolení podle čl. 6 odst. 1 a) GDPR.

 • (3) Odvolání Vašeho svolení

Vaše svolení můžete kdykoliv s budoucí účinností odvolat tím, že k tomu využijete možnosti nastavení v našich cookie nastaveních. Svolení mohou být kdykoliv změněna nebo odvolána kliknutím na odpovídající symbol v levém spodním rohu webové stránky.

Vezměte prosím také na vědomí doplňující informace o používání údajů společnosti Google v síti partnerů Google, která je k dispozici zde:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

j) Externí obsahy

K optimalizaci zobrazení a nabídky naší webové stránky využíváme dynamické obsahy (dále jen „obsah“) třetích osob. Při návštěvě webové stránky je prostřednictvím rozhraní automaticky poslána na server příslušného poskytovatele obsahu poptávka, při které jsou předávána určitá data protokolu (např. IP adresa uživatele). Dynamický obsah se poté přenese na náš web, kde se zobrazí.

Externí obsah využíváme v souvislosti s následujícími funkcionalitami:

 • (1) Zapojení youtube videí

Na naší webové stránce jsme zapojili videa portálu YouTube společnosti YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). Při přehrávání videí jsou přenášena na servery od YouTube v USA údaje protokolu. Garance na zachování přiměřené úrovně ochrany osobních údajů v USA nelze zaručit.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je náš převažující zájem na optimálním tržním uplatnění naší online nabídky podle čl. 6 odst. 1 f) GDPR.

Podrobnější informace naleznete na: https://policies.google.com/privacy

 • (2) Google Maps

K poskytnutí interaktivní mapy k Vašemu využití používáme na naší webové stránce mapovou službu „Google Maps“ od Googlu. Při zobrazení mapy jsou na server Googlu do USA přenášeny a zde ukládány údaje, včetně Vaší IP adresy a Vašeho stanoviště. Toto zpracování probíhá na základě našeho převažujícího zájmu na optimálním tržním uplatnění naší nabídky podle čl. 6 odst. 1 f) GDPR.

Nedá se vyloučit, že dojde i k předání údajů na Google- LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Garance na zachování přiměřené úrovně ochrany údajů v USA nelze zaručit.

Další informace k ochraně údajů najdete na: https://policies.google.com/privacy

 • (3) reCAPTCHA

Externí službu reCAPTCHA používáme k ochraně formulářů na našem webu před spamem a zneužitím. Toto je služba poskytovaná společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“). reCAPTCHA umožňuje rozlišovat mezi vstupy od lidí a podvodnými vstupy od automatizovaného softwaru (také známého jako roboti).

Přitom jsou zpracovávány Vaše následující údaje: adresa URL, IP adresa uživatele, chování uživatele při zadávání, jakož i pohyby myši v oblasti „reCAPTCHA“ kontrolních boxů, identifikace a přiřazení k Google účtu při současném přihlášení uživatele ke svému Google účtu, informace o využívaném prohlížeči, velikost prohlížeče, rozlišení prohlížeče, doplňky prohlížeče, jazyková nastavení, datum, skripty a zobrazovací pokyny internetové stránky.

Toto zpracování probíhá na základě našeho převažujícího zájmu na bezpečnosti naší webové stránky podle čl. 6 odst. 1 f) GDPR.


5. Doba uložení údajů

Údaje ukládáme tak dlouho, jak je to nutné k účelům, ke kterým byly zpracovány, nebo do odvolání Vámi uděleného svolení. Pokud musí být zohledněny zákonné lhůty uložení, může činit doba uložení určitých údajů, bez ohledu na účel zpracování, až 10 let.


6. Vaše dotčená práva

a) Informace

Na přání můžete obdržet bezplatnou informaci o údajích, které jsme o Vás uložili.

b) Oprava, smazání, omezení zpracování (blokace), odvolání

Pokud byste již nebyli srozuměni s uložením Vašich údajů, nebo se staly nesprávnými, dáme na odpovídající pokyn podnět ke smazání nebo blokaci vašich údajů nebo provedeme potřebné korektury (pokud je toto podle platného práva možné). Stejné platí, pokud bychom měli v budoucnosti zpracovávat údaje pouze omezeně. Právo na vznesení protestu vám přísluší zvláště v těch případech, ve kterých jsou vaše údaje nutné k vykonání úlohy, u které existuje veřejný zájem nebo náš oprávněný zájem, jakož i na tom se zakládající profilování. Takové právo na vznesení protestu vám přísluší stejně tak i v případě zpracování údajů za účelem přímé reklamy.

Pokud již nesouhlasíte s ukládáním vašich osobních údajů nebo pokud vaše osobní údaje již nejsou správné, po obdržení příslušného pokynu od vás necháme vaše údaje vymazat nebo zablokovat nebo provést nezbytné opravy (pokud je to možné podle platného práva). Totéž platí, pokud máme v budoucnu omezit zpracování vašich údajů. Zejména máte právo vznést námitku v případech, kdy jsou vaše údaje nezbytné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo v našem oprávněném zájmu, včetně jakéhokoli profilování, které je na tomto základě založeno. Máte také právo vznést námitku v případech, kdy jsou údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu.

c) Právo na odvolání souhlasu s budoucí účinností

Udělená svolení můžete kdykoliv s budoucím účinkem odvolat. Vaším odvoláním zůstane zákonnost zpracování údajů až do okamžiku odvolání nedotčená.

d) Přenositelnost údajů

Probíhá-li zpracování údajů na základě smlouvy, předsmluvních jednání, souhlasu nebo pomocí automatizovaných postupů, máte právo na přenositelnost údajů. Na Vaši žádost Vám poskytneme Vaše údaje k dispozici v běžném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, takže můžete předat údaje na přání jiné zodpovědné osobě.

e) Právo stížnosti

Máte také možnost podat stížnost u dozorového úřadu v souvislosti s Vašimi právy jako subjektu údajů:

https://www.uoou.cz/stiznost.asp#obalhlava

f) Omezení

Výše uvedená práva se nevztahují na údaje, u nichž nejsme schopni identifikovat subjekt údajů (pokud byly údaje například anonymizovány pro účely analýzy). Je možné, že ve vztahu k těmto údajům můžete uplatnit své právo na přístup / na informace, právo na výmaz, právo na blokování, právo na opravu nebo převod na jinou organizaci, pokud nám poskytnete další informace, které nám umožní Vás identifikovat.


7. Uplatnění Vašich dotčených práv

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo si přejete uplatnit své právo na přístup / být informováni, právo na opravu, právo na blokování, právo vznést námitku nebo právo na výmaz, nebo pokud si přejete předložit žádost o přenos Vašich údajů do jiné organizace, kontaktujte info@stomix.cz.

RIGHT OFFCANVAS AREA