Vyberte jazyk

Whistleblower Systém

Whistleblower Systém

Online systém pro hlášení nekalých praktik

Spolehlivý systém oznamování a ochrana oznamovatelů jsou nezbytné pro zajištění účinného dodržování právních předpisů a pomáhají zajistit, aby bylo možné bezpečně oznámit a plně vyšetřit možné podezření, a zároveň chrání oznamovatele před jakýmikoli sankcemi.


Jak bezpečně nahlásit porušení zákona nebo nekalé praktiky

Tipy na nekalé praktiky nebo porušení zákonů či předpisů můžete bezpečně nahlásit prostřednictvím našeho online systému, a to i anonymně. Systém je provozován nezávislým správcem a údaje jsou ukládány na chráněných serverech.

Porušení předpisů nebo zákonů můžete nahlásit na stránkách: https://sto.whistleblowernetwork.net/frontpage

RIGHT OFFCANVAS AREA